ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง


สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Site_E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ติดต่อ

๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : 
saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail :  
sobprabplant@gmail.com 

ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะโทกแม่วัง หมู่ 14 ตำบลสบปราบ โดยการนำของท่านนายกวัชรินทร์ อุปะโยคิน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ ตลอดจน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสบปราบ โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจากท่านภูธดา โพธิ์ศรีทอง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานทั้งสองวันมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงของนักเรียน การประกวดนางนพมาศ การประกวดขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ทำให้ประชาชนได้รับความสุข ผ่อนคลายหลังจากว่างเว้นจากการงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เทศบาลตำบลสบปราบ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุกชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือ อนุเคราะห์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

 

 

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
03 มีนาคม 2566
hits (396 hits)
ภาพถ่ายกิจกรรม โครงการครอบครัวอบอุ่น ...
21 ธันวาคม 2565
hits (650 hits)
ภาพถ่ายกิจกรรม ...
02 ธันวาคม 2565
hits (978 hits)
เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2565 ตั้งแต่ ...
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านข่าวในหมวดนี้
11 ธันวาคม 2565
hits (414 hits)
เมื่อเวลา 16.56 น. วันที่ 11 ธันวาคม ...
28 พฤศจิกายน 2565
hits (756 hits)
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2565 ตั้งแต่ เวลา ...
30 กันยายน 2564
hits (2697 hits)
เมื่อ วันที่ 30 ก.ย.2564 เวลา ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านทั้งหมด
อ่านต่อหมวดข่าวนี้
อ่านทั้งหมด
next
prev
 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
next
prev

 นายวัชรินทร์ อุปะโยคิน

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

089-1177077
 

นางพิมผกา ไชยชนะชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

 089-6356955

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

Text Here

พื้นที่/ตร.กม.

4.2

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

7

ประชากร/คน

2724

Text Here
อ่านข่าวในหมวดนี้
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 • Up Next พระราชกรณียกิจ ร.9
 • HBDK10_sp.jpg

  ">
  Up Next พระราชกรณียกิจ
 • Up Next แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง
 • Up Next โครงการเทศกาลข้าวใหม่ อนุรักษ์การเกี่ยวข้าว นวดข้าว...
 • Up Next ผลดีของการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Up Next โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจําปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด...
 • Up Next โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ .. กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 • Up Next กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
 • Up Next โรงเรียนผู้สูงอายุ 2561
Text Here

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

04 ธันวาคม 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ . Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

 

forking-create-033-tn_copy.jpg

 

forking-create-044-tn_copy.jpg

 


 


 

 

 

 

 

 

 

DLA-SSO.png

ราคาน้ำมัน

13346753 1230527973654205 2970227262827925645 n

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png