สถานที่ติดต่อ

๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : 
saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail :  
sobprabplant@gmail.com 

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

 

 

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ
 1. สำนักปลัด
 2. งานพัฒนาชุมชน
 3. งานกิจการสภา
 4. งานป้องกันฯ
 5. งานแผนงานฯ
 6. งานการเจ้าหน้าที่
 7. งานนิติการ
28 พฤศจิกายน 2565
hits (41 hits)
วันจันทร์ที่ 28 พ.ย.2565 ตั้งแต่ เวลา ...
22 พฤศจิกายน 2565
hits (58 hits)
ประมวลภาพงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...
04 พฤศจิกายน 2565
hits (86 hits)
เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 พ.ย.2565 เวลา ...
31 ตุลาคม 2565
hits (117 hits)
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ...
28 ตุลาคม 2565
hits (95 hits)
วันศุกร์ที่ 28 ตค 65 เทศบาลตำบลสบปราบ ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev
 1. สาธารณสุขฯ
 2. งานกองทุนฯ
30 กันยายน 2564
hits (636 hits)
สนับสนุนงบประมาณ กลุ่ม อสม. ...
30 กันยายน 2564
hits (606 hits)
ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม. ...
31 สิงหาคม 2564
hits (622 hits)
ได้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่ม อสม. ...
อ่านข่าวในหมวดนี้
next
prev

 นายวัชรินทร์ อุปะโยคิน

นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

0-5429-6224

นางพิมผกา ไชยชนะชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

08-9635-6755

อ่านข่าวในหมวดนี้
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. รายงานการเงิน ทต.สบปราบ
 4. รายงานกำกับฯ
 5. สัญญาจ้าง
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านต่อทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

วิดีโอแนะนำ

 • Up Next พระราชกรณียกิจ ร.9
 • HBDK10_sp.jpg

  ">
  Up Next พระราชกรณียกิจ
 • Up Next แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง
 • Up Next โครงการเทศกาลข้าวใหม่ อนุรักษ์การเกี่ยวข้าว นวดข้าว...
 • Up Next ผลดีของการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Up Next โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจําปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด...
 • Up Next โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ .. กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 • Up Next กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
 • Up Next โรงเรียนผู้สูงอายุ 2561
Text Here

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

04 ธันวาคม 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลสบปราบ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ . Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.สบปราบ

E-service แบบฟอร์มทางราชการ

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

คลังข่าวมหาดไทย

forking-create-033-tn_copy.jpg

forking-create-044-tn_copy.jpg