"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
""พัฒนาท้องถิ่นให้เทศบาลตำบลสบปราบ เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สะอาด มีความสะดวกสบายและสงบสุข""

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

sobprab 0001

แนะนำเทศบาลตำบลสบปราบ

เมนูหลัก

ใครออนไลน์

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่ตั้งทต.สบปราบ

เศรษฐกิจชุมชนสบปราบ

คลังข่าวมหาดไทย

ลงทะเบียน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.สบปราบ

 

 

 

006-05-Ca5dVZzW9C53yRdAS__2605063.jpg008-07-C5vmSLAqMcC8YlFuS__99459077.jpg007-02-CfmTSB54sxyx3eQx13.jpg005-07-CR8ve2ISvUvMkDJP923182.jpg009-04-CSH7nUwXmVq6BzCp1.jpg009-01-CjCUaWEj8ljLjSm2.jpg008-01-CLzmFDIa29XDuFXJ.jpg008-04-CMAmqdlLIt9uheckS__99459078.jpg009-05-C4KLrevugkj3DrNP5.jpg006-04-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg009-09-C1anWe7U87Yp8s856.jpg010-06-CA4yJ532Fvy5bnTlS__36438028.jpg008-09-CFfjH1S2U1ta6VMDS__99459083.jpg005-04-CvwQW3BWeVW9BFnm923178.jpg009-03-CKpiMFMYqIw3fHrX2.jpg009-13-C7rzhizQPSMz5YxW11.jpg008-05-CppiLS93Cxr4mlKmS__99459079.jpg007-01-CPU3ugnYK2Uz6Myr.jpg009-02-Cc5GxyJQaiybN7D114.jpg009-15-Cpk2MkImA1mYNuSL3.jpg009-10-C3eRm7mds7Gql9u510.jpg007-11-CxADBP5UDgG2eTsr4.jpg008-03-CldcTbNl4JXnghEtS__99459081.jpg009-08-CnG1U3aKwwILXMl57.jpg006-02-CBpThphVQLaEsBcfS__2605060.jpg007-06-CeUMYWISywEdgCHm7.jpg009-12-CZeLGFHzbL4UEW9E12.jpg010-02-CIXVA7peyRJCazTcS__36438025.jpg010-01-CJjDKcvghD4B58WUS__36438030.jpg007-08-CcJjYWK746utZbnU9.jpg008-06-CZDmeknk42sgX7UTS__99459076.jpg005-06-CY9TssTvNaUWC4Dl923180.jpg009-11-CLUmKjWTDiJk3Dpi13.jpg007-09-CqrjQ77dKAXC1KCW12.jpg010-03-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg005-01-CeKUr1vbCpQBqH7A923175.jpg007-04-CcanCIds6RzCnaKG5.jpg008-08-CQEgc1Y9RtpEdh28S__99459082.jpg009-14-CUyFiZP4eM7vhuGQ15.jpg005-05-CukS7L47QjesPZab923179.jpg002-Cjysrcrx4pSFmu3Spic5090994bc8e96.jpg007-07-C8WUMvMhP2aQUz2i10.jpg007-10-CGsRaeIQuNbJPPTE11.jpg005-03-CXGkCRhYGerAr91T923177.jpg006-01-CmFrH2GRplsPYkkFS__2605059.jpg008-02-CLyGXGNL2kVcTcFdS__99459080.jpg009-06-C433kShUCTNRFSkN4.jpg008-10-CvLvMjS7j68URF9cS__99459085.jpg010-04-CPaRdE68VGUiZ5fAS__36438026.jpg006-03-CEh6qBi3JCedbcZyS__2605062.jpg005-02-CBHqiew7N822zFgY923176.jpg006-07-Ceg7jj7vfvpBi5yHS__2605066.jpg007-03-CqCYHVXaNn5Qrreu6.jpg007-05-CyJ3NwUFiCCHl1SP8.jpg007-002-CBr8maN9uk7vdsj23.jpg009-07-C4NtbHk7vftCi26J8.jpg006-08-CqCYHVXaNn5QrreuS__2605067.jpg006-06-CBGfejxieZubFfM5S__2605064.jpg005-03-CI4DpKfnc3E2Qgi4S__2605061.jpg

 

 

ข่าวสารแต่ละกอง

 1. สำนักปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองสาธารณสุข
 5. กองการศึกษา
IMAGE โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลสบปราบ จัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒......อ่านต่อ
IMAGE โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ โดยนางพิมผกา บุญพา......อ่านต่อ
IMAGE โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา......อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561
เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโดยใช้ไม้พลอง......อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
วันเสาร์, 25 สิงหาคม 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสบปราบ โดยการนำของ......อ่านต่อ
IMAGE งามแต้งามว่า แม่ญิงสบปราบนี้หนา งามตึงวาจ๋าและงามตึงใจ๋เน้อ
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลสบปราบ ได้ฮ่วมกั๋นแต่งกายชุดปื้นเมืองสวยงาม และอู้กำเมือง......อ่านต่อ
IMAGE ชาวบ้านสบปราบพลิกสวนต้นฉำฉาเลี้ยงครั่งปลูกพืชผสมผสาน
วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561
รายการข่าวภาคเหนือ ช่อง NBT ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษการทำเกษตรผสมผสาน ของชาวบ้าน ต.สบปราบ อ.สบปราบ......อ่านต่อ
IMAGE ดำเนินการสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วยสมัย หมู่ที่ ๓
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสบปราบร่วมกับ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม......อ่านต่อ
IMAGE ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกถนนบ้านหล่าย
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๗ มี.ค.๖๐ กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รายงานผลความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
กองช่างเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE ออกพื้นที่ตัดหญ้าและลอกครองบริเวณโรงฆ่าสัตว์
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE เหตุไฟฟ้าขัดข้อง
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.... Read More...
IMAGE การรับซื้อขยะจากประชาชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการทุนและจัดทำแผนสุขภาพ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read More...
IMAGE รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง... Read More...
IMAGE อบรมให้ความรู้สู่ชุมชนบ้านสบเรียงชุมชนต้นแบบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE โครงการการบริหารจัดขยะในชุมชน (บ้านหล่ายเหนือพัฒนา)
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานตลาดนัดขยะรีไซเคิลและการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์(เศษอาหารในครัวเรือน)
วันอังคาร, 21 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ ครั้งที่๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.สบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล หนึ่งในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านหล่ายเหนือพัฒนา ม.๑๓
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...
IMAGE Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินกิจกรรม ๖๐... Read More...
IMAGE โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการชุมชนของหนู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้พฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค.๖๐... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสุขสู่ชุมชน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
วันนี้อังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบ
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
และแจ้งวันเวลาสถานที่สอบ คือ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐... Read More...
IMAGE งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีถวาย พวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช(ภาพ:ข้อมูล... Read More...
IMAGE พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ วัดบ้านจัว
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช ณ... Read More...
next
prev

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

 

 

 

 

IMAGE กรณีไฟใหม้บนเขาสูงเป็นบริเวณกว้าง หมู่ ๑๒ บ้านทุ่ง
วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สบปราบรับแจ้งจาก นายอำเภอสบปราบ... Read More...
IMAGE งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ... Read More...
IMAGE รับคนไข้ผ่าตัดสมองบ้านสบปราบเหนือ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ไปส่งที่โรงพยาบาลฯ
วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...
IMAGE สำรวจน้ำล้นตลิ่ง สะพานวังพร้าว-ป่าตาล๖๑
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลสบปราบ นำโดยนางพิมผกา บูญพา... Read More...
IMAGE โครงการ TO BE No.๑ ๒๕๖๑
วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลสบปราบ ร่วมกับเทศบาล ๑ บ้านหล่าย... Read More...
IMAGE เหตุรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังยางระเบิดพ่วงพลิกคว่ำ
วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.... Read More...
IMAGE ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะและหญ้าแห้งเป็นบริเวณกว้างที่บ้านนายาง
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น

 
 

 

1M1050x525.jpg285_1.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgLink_Banner_CGD.gifMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

ผู้บริหาร

B0012 1

นายสมชาย บุญยืน
นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ

ปลัดเทศบาล

นางพิมผกา บุญพา

ปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ

ข้อมูลสารสนเทศ-จังหวัด

menu_s_1272_642830e7c83a3dff0d17f5af199fa28b.jpg

menu_s_1272_6e87b0ca823817ece34d30501595872e.jpg

menu_s_1272_124f38692698170b358aec44273d110e.jpg

menu_s_1272_81db5f058f21c4b949b555cae79bd854.jpg

ราคาน้ำมัน

ตรวจผลสลาก

แบบฟอร์มทางราชการ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

22 เมษายน 2562

www.krobkruakao.com

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

22 เมษายน 2562

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

22 เมษายน 2562

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

22 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

22 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev