สถานที่ติดต่อ

๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : 
saraban@sobprablp.go.th 
Site_E-mail :  
sobprabplant@gmail.com 

S__2695519.jpg

รับแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

ของ เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Post Message


There is no public post yet
Powered by Phoca Guestbook