แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

WorkSP-175-01-page-001.jpg

 box001.gif

WorkSP-175-01-page-001.jpg